Musikterapi - Behandling til voksne og børn > Om mig

Om mig

Siden jeg var lille, har jeg beskæftiget mig med musik. Jeg blev tidligt opmærksom på, at man med musikken kan kontakte dybere lag af bevidstheden, og dette samt mit ønske om bruge musikken til at hjælpe andre, inspirerede mig til bl.a. at tage uddannelsen som musikterapeut på Aalborg Universitet.

Psyke kommer af græsk og betyder sjæl eller bevidsthed. Terapi kan føres tilbage til det græske ord ”therapeia”, som betyder ”at tjene”. Psykoterapi går for mig ud på at tjene og støtte et andet menneske i at komme i kontakt med sine iboende indre ressourcer, at finde vejen til næste skridt. Det handler om hjælp til selvhjælp lige meget, hvor på livslinjen man befinder sig.

Min personlige tilgangsvinkel og mit menneskesyn bunder i  respekt for det enkelte menneske, og i en eksistentiel og psykodynamisk tankegang, hvor jeg tager udgangspunkt i hvert menneskes ressourcer og i en her-og-nu tilgang til hvert menneskes unikke behov.

Jeg benytter ofte musikterapi i kombination med samtale og andre terapeutiske redskaber, herunder kropsrelaterede øvelser, afspænding, stemmetræning, meditation m.m.

Mine musikterapeutiske arbejdsområder er:
• psykoterapi
• bearbejdning af sorg og krise
• smertelindring / palliation
• stressreduktion
• social og psykisk udvikling
• sansestimulation
• stemmetræning
• kropsbevidsthed
• personlig vækst

CV

Uddannelser og kurser:

 • Cand. mag. i musikterapi fra Aalborg Universitet
 • Coaching af Dr. Carol Viera og træning via The Frequency Band
 • Kurser i yoga og meditation
 • Kurser i regressionsterapi
 • Kursus i projektstyring

Primær erfaring indenfor:                          

 • Arbejde med personlig vækst/forbedring af livskvalitet
 • Smertebehandling/palliation
 • Kræftpatienter og deres pårørende
 • Ældre med demens
 • Børn og unge med specielle behov

Øvrige erfarings- og interesseområder:

 • Bearbejdning af sorg og krise
 • Unge med spiseforstyrrelser