Musikterapi - Behandling til voksne og børn > Behandlingstilbud > Demens

Demens

Musikterapi er i de senere år kommet mere i fokus inden for ældreområdet, især i forhold til mennesker med demens, idet man har fået øjnene op for værdien af at bruge det musiske i samvær og som et middel til kontakt og udtryk.

Musikken kan skabe livsglæde og bibringe en stemning af samhørighed. Den kan bringe minder, åbne op for følelser og tanker, som måske ligger gemt væk. Den kan bringe ro og nærvær.

Demens:
At kunne genkende en melodi eller en sangtekst er en gave, hvis alt andet omkring én, og måske selv ens nærmeste, synes fremmed.

Til melodier og sange knyttes tit følelser. For ældre, som er ramt af demens, kan musikterapi være en vej til, ikke blot at styrke hukommelsen men til at finde udtryk for følelser i situationer, hvor sproget ikke rækker.

I mit musikterapeutiske arbejde inden for ældreforsorgen, har jeg mange gange erfaret, hvorledes musikterapi både i sociale sammenhænge samt i individuelle forløb kan bibringe oplevelser af samvær og sammenhæng. Den kan give ro og glæde samt øjeblikke af klarhed og nærvær, som kan være med til at fremme livskvaliteten hos de ældre.

Se link til min og Maria Blum Bertelsens håndbog om musik i ældreplejen under Publiceringer
Under Links og omtale kan du endvidere finde links til artikler med omtale af mit arbejde med demensramte