Musikterapi - Behandling til voksne og børn > Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Musik har gennem hele menneskets historie været brugt terapeutisk. Musik kan nå derhen, hvor ord ikke kan, og kan hjælpe til at komme i kontakt med bagvedliggende følelser og tanker. Musik kan være et middel til kommunikation, et middel til udtryk, et middel til transcendens.

Hvad?
Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Behandlingen er helhedsorienteret og involverer både psyke, krop og sanser. Musikken anvendes i en proces, der har til hensigt at støtte og fremme f.eks.

·          personlig vækst

·          følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

·          dannelse af relationer samt evnen til at kommunikere,

·          læring

·          genoptræning

·          fysisk stimulation eller afspænding 

Hvem?
Mit terapeutiske arbejde tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer, med det formål at støtte dig i at undersøge og bearbejde centrale problemstillinger, og skabe forandring. Tilbuddet kan give mening for dig, som oplever: 

·          eksistentielle problemer som følge af tab eller sygdom

·          ønske om personlig udvikling og fordybelse

·          stress og udbrændthed

·          behov for lindring og ro

·          udviklings- og funktionsforstyrrelser

·          demens

Hvordan?
De musikalske aktiviteter tilrettelægges efter behandlingens formål og dine ønsker. Du kan deltage aktivt i musikken eller være lyttende og modtagende. Typiske aktiviteter kan være en eller flere af følgende:

·          improvisation med stemme og/eller instrumenter

·          sammenspil indenfor forskellige genrer

·          musiklytning og evt. samtale

·          afspænding

·          guidet billedrejse, fantasirejser m.m.

Aktiviteterne vil ofte kombineres med samtale eller andre terapeutiske værktøjer som f.eks. tegning/maling.

Musikterapi tilbydes både som individuel terapi og gruppeterapi, og som kortere eller længere forløb. Du behøver ingen musikalske færdigheder.

Undermenu