Musikterapi - Behandling til voksne og børn

Musikterapi - Behandling til voksne og børn

Musik kan bevæge os og vække følelser og stemninger til live. Musik kan udtrykke det, vi ikke kan finde ord for, men som måske er lige det, vi har brug for at høre eller udtrykke.

Ethvert menneske bærer indeni sig kimen til sin egen udvikling og udfoldelse. Erfaring har vist mig, at musik kan bringe et menneske i kontakt med sine indre ressourcer og autentiske udtryk. Når man finder sin "grundtone" kan der ske bevægelse og skabes forandring indefra. Der kan findes ny mening og sammenhæng i livsprocessen.

Musikterapi er et behandlingstilbud, hvor musikken indgår som en integreret del af terapien. Det kræver ingen musikalske forudsætninger for den, der modtager terapien.

Jeg er uddannet cand.mag. i Musikterapi, og du kan læse mere om, hvad jeg tilbyder på de følgende sider.